verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Дејан Донев

Për çka raportohet kur me të vërtetë duhet të raportohet

на 8. 02. 2017 | | mk
Informim “i thyer”. Foto: flickr

Në një periudhë të tentimit që në fillim diskutabil për të formuar qeveri të re, përderisa jemi në pritje të tentimit të dytë, përsëri jemi dëshmitarë të parë të një praktike negative gazetareske, e cila gjithnjë e më shumë proklamohet si trend – “popullit t’i shitet mjegull me sukses”, në kushte kur ai nuk është i zgjuar në aspekt kritik, ndërsa çështja që ka të bëjë edikimin e tij elementar mediatik është çështje iracionale. Kështu, kemi eliminim të pyetjeve të publikut në lidhje me atë që ndodh aktualisht duke “gjuajtur” me rafal dhe vazhdimisht në hapësirën mediatike me shok nga bombat senzacionaliste dhe tensionuese. E publiku informohet, edukohet, mendon në mënyrë kritike dhe ofron zgjidhje

Мultikulturalizmi dhe mediet

на 25. 01. 2017 | | mk
Еtnizim në vend të multikulturalizmit – cili është roli i medieve. Foto: pixabay Moskomunikimi i kulturave të ndryshme nën një “qiell” politik, më saktë në një vend, shkakton problem për atë se si të arrihet konsensus politik. Ndërsa konsensusi si çelës, nuk mund të bëhet duke imponuar sistem me vlera të supozuara, por vetëm me dialog të vazhdueshëm ndërmjet diversiteteve dhe me aksion të qytetarëve në gjendje të lirisë qytetare. Dhe këto dallime ndonjëherë debate të forta për jolirinë, frikën dhe për dhunën, e jo vetëm debate për të drejtat e njeriut dhe për demokracinë. Prandaj, për çka dhe si raportuan mediet  për këtë çështje në periudhën e kaluar!? Shkruan: Dr. Dejan Donev, profesor inordinar i etikës në gazetari dhe

Lufta e medieve për të nesërme më të mirë nuk duhet të ndërpritet

на 27. 06. 2016 | | mk
Duart larg nga mediet. Foto: “Google”

Në këtë periudhë me numrin pafat të muajve (13 gjithsej), sikur përsëri kthehemi mbrapa! Ta vendosim prej fillimi agjendën për të lëvizur në mënyrë të drejtë dhe me urtësi nëpër rrugën e trasuar, sikur përsëri e kemi “zbuluar Amerikën”, duke u çuditur me gabimet dhe inatin tonë, si dhe me mospasjen e ndjenjës se punojmë, jemi në interes të të gjithëve në këtë vend.

Për raportin ndërmjet raportimit të medieve dhe transparencës së institucioneve

на 26. 04. 2016 | | mk, en
Të dhënat që janë në pronësi të qytetarëve duhet të vihen në dispozicion – hapni institucionet. Foto: Wikipedia  

Thuhet se nëpërmjet pozitës dhe rëndësisë së profesionit të gazetarisë në një shoqëri, mund të vlerësohet se sa ajo është e hapur dhe demokratike, gjegjësisht sa respektohet dhe garantohet mendimi i lirë, të shprehurit e lirë, bashkimi dhe në përgjithësi jeta e lirë.

  Shkruan: Dr. Dejan Donev, profesor inordinar i etikës në gazetari dhe etikës në medie   Teza paraprake tregon dhe vërteton shumë – se në medie shihet edhe krijimi i gjendjes dhe lëvizja e një shoqërie, që do të thotë se demokracia, para së gjithash, pasqyrohet në medie, në strukturën dhe kulturën e tyre. Ajo, si e tiillë, kërkon

Abonohuni për lajmet më të reja