verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Катерина Блажевска

Recension: Dëshmitë për shthurjen e Fueresë

на 23. 09. 2013 | | mk
“Dëshmitë për shthurjen e Fueresë” është shembull për një tekst redaksie që është skajshmërisht spekulativ, krejtësisht i varfër në aspekt të argumenteve, por i pasuruar me vlerësim paushalle, ofendime dhe insinuata. Rezultati i kësaj nuk është informim i argumentuar dhe i vërtetë i lexuesve, por nëpërmjet spekulimeve të vrazhda, t’u imponohet atyre perceptimi për, gjoja, jetën jomorale të ish-ambasadorit të BE-së në Maqedoni, por edhe për personalitete të tjera publike.

Recension: Kezharovski nuk mund të përgjigjet penalisht nëse e ka mbrojtur interesin publik

на 26. 06. 2013 | | mk
Teksti “Kezharovski nuk mund të përgjigjet penalisht nëse e ka mbrojtur interesin publik”, është sfidë për recension për shkak të aktualitetit të tij, shembujve komparativë për rastet e ngjashme, praktikës së Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, por edhe për shkak të aspektit kontraverz të procedurës, duke pasur se gazetari është arrestuar në vitin 2013 për vepër, të cilën, gjoja, e ka kryer në vitin 2008.

Abonohuni për lajmet më të reja