verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Мирјана Најчевска

Nevojitet një vështrim më i thellë i masave të reja për punësimin e personave me pengesa

на 21. 12. 2014 | | mk
Shenja nuk ndihmon shumë. Foto: minimalniemand, 2009  

Roli i mediave si kontrolluese të pushtetit është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për masa që kanë të bëjnë me punësimin e personave me pengesa, që nuk është vetëm çështje e demokracisë, por edhe formë më e lartë e bujarisë dhe humanizmit.

  Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Në media u prezantua Propozim-ligji për

Kërkimi i sqarimit është njëra nga veglat për kontroll të pushtetit

на 8. 12. 2014 | | mk
Dilema artificiale semantike që është krijuar për të fituar pikë politike, e cila mbeti pa sqarim: “provim shtetëror” kundrejt “testimit ekstern”. Fotо: Xavi, 2010 Përfaqësuesit e pushtetit shumë shpesh i paraqesin gazetarët si të bezdisshëm. Në fakt, përfaqësuesit e pushtetit më së shumti frikësohen nga dhënia e sqarimeve/arsyetimeve. Ta sqarosh ndonjë aktivitet ose deklaratë tënden, do të thotë se e kupton (në tërësi) dhe se qëndron prapa saj. Detyrë e

Pse nuk e pyesin Gruevskin?

на 25. 11. 2014 | | mk
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë. Foto: markovskavesna, 2006  

Në qoftë se me të vërtetë bëhet fjalë vetëm për ide për të cilën duhet të diskutohet së shpejti, atëherë prej ku i ka kryemnistri informatat për modalitetet praktike të realizimit të kësaj ideje. Në fakt, prej ku e di ai se si do të realizohet dhënia e provimit, sa herë dhe me çfarë rezultati?

  Shkruan: prof. dr. Mirjana

Dorëheqja ≠ marrja e mandatit

на 14. 11. 2014 | | mk
 

Mediat e lëshuan shansin shumë të mirë që ta trajtojnë një akt të vazhdueshëm të shkeljes së Kushtetutës dhe të ligjeve.

  Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Mediumet informuan se ka ardhur koha që të merren mandatet e deputetëve të LSDM-së të cilët mungojnë në punën  e Parlamentit (Fillon procedura për marrjen e mandateve të opozitës, Fillon procedura parlamentare për opozitarët, Gjashtë

De-spinimi i një spini

на 18. 10. 2014 | | mk
 

Një prej mënyrave më efikase për de-spinim është analiza përkatëse e lajmit të spinuar, identifikimi i mangësive (keqinformimet e integruara madje edhe gënjeshtrat e dukshme) dhe prezantimi jo vetëm i së vërtetës, por edhe i shkeljes eventuale të së drejtës që bëhet me dhe nëpërmjet spinit. 

  Shkruan: prof. D-r Mirjana Najçevska, eksperte për të drejtat e njeriut    Spini është pjesë e propagandës dhe paraqet vegël të preferuar

Raport përsëri apo çdo çudi (për mediat zgjat) tre ditë

на 18. 10. 2014 | | mk
  Një nga problemet kryesore është kohëzgjatja e shkurtër e interesit mediatik për këtë lloj dokumenti. Njëherë të plasuar si lajm, ato nuk shfrytëzohen më tej për zbatimin e aktiviteteve që i zbaton qeveria, për rikujtim të qeverisë për obligimet e vëna/të mara dhe kontroll të aktiviteteve të qeverisë nëpërmjet prizmit të qëllimeve të vëna dhe vlerave në raport.   Shkruan: Prof. Dr. Mirjana Najçevska, ekspert i të drejtave të njeriut   Komisioni Evropian përsëri përgatiti raport për ecurinë e procesit të asocimit të Republikës së Maqedonisë në BE (“Strategjia për zgjerim dhe sfidat kryesore 2014-2015“). Mediumet e vunë dokumentin në faqet kryesore . Leximi, prezantimi, analizimi dhe shfrytëzimi i këtyre llojeve të dokumenteve ndërkombëtare është shumë e rëndësishme, kurse

Për përmendoret ka se çka të thuhet

на 22. 09. 2014 | | mk
 

Rishqyrtimi dhe plotësimi i informatave për atë se sa para janë harxhuar për të gjitha përmendoret. Pasqyrë e detajuar e njerëzve/firmave që kanë marrë pjesë në përgatitjen e tyre. Disa prej këtyre të dhënave janë prezantuar para opinionit, mirëpo, të ndara (sipas kohës dhe objekteve). Vetëm situata e paraqitur në formët të përmbledhur mund ta jap pasqyrën e vërtetë.

  Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat

Çdo njeri ka të drejtë për liri të mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë

на 2. 07. 2014 | | mk

Liria e besimit dhe e fesë dhe ndarja e bashkësive fetare nga shteti janë temë me interes për mediat, mirëpo, në mbulimin mediatik të kësaj problematike shpeshherë nuk vërehen situatat problematike dhe zakonisht mungon qasja kritike dhe edukative.

  Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Sipas nenit 19 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë: Garantohet liria e besimit fetar. Garantohet shprehja e lirë dhe publike e fesë, individualisht ose në bashkësi me të tjerët. Kisha Ortodokse Maqedonase, si dhe Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni, Kisha katolike, Kisha Evangjelike-Metodiste, Bashkësia Fetare dhe bashkësitë e tjera fetare dhe grupet religjioze janë të ndara nga shteti dhe janë të barabarta para ligjit. Në këtë nen ka dy

Shkeljet ligjore pas zgjedhjeve

на 19. 05. 2014 | | mk

Mediat kanë detyrë t’i zbulojnë shkeljet e ligjit që bëhen nga pozita e pushtetit dhe t’i eksponojnë para publikut shkelësit me qëllim që të tejkalohet situata e mosndëshkimit.

  Shkruan: prof. dr. Мirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Shteti juridik nënkupton ekzistimin e ligjeve (rregullave të formuluara në mënyrë logjike të sjelljes të cilat mundësojnë funksionim të një komuniteti), zbatimin dhe sanksionimin e shkeljes së tyre. Në një shtet demokratik juridik, ligjet duhet t’i mbrojnë dhe ta mundësojnë ushtrimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, të gjitha strukturat shtetërore të jenë maksimalisht të përgjegjshme në zbatimin e ligjeve dhe të jenë nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të qytetarëve gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. Çdo anashkalim i

Fëmijët dhe zgjedhjet: keqpërdorimi politik dhe e drejta për mendim kritik

на 2. 04. 2014 | | mk
 

Ndalesa për detyrimin dhe organizimin politik të fëmijëve nuk do të thotë se ata janë të ndaluar që të interesohen për zhvillimet politike, të kontaktojnë me politikanët për të ndikuar në proceset e vendimmarrjes. Fëmijët janë qytetarë të barabartë të Republikës së Maqedonisë dhe duhet të trajtohen si i tillë.

  Shkruan: prof.dr. Mirjana Najçevska, eksperte për të drejtat e njeriut   Avokati i popullit ka deklaruar, dhe të

Abonohuni për lajmet më të reja