Analiza

Në anën e kujt pritet të jetë media?

на 2. 10. 2013 | | mk

Si raportuan mediat në gjuhën shqipe për rezultatet e anketës së rejtingut të partive politike, që u realizua nga agjencia “Rejting”?

  Shkruan: Аurora Karameti, doktore e shkencave të informacionit dhe të komunikimit                           Më datë 20 shtator 2013, televizioni Alsat-M u bë burim informacioni për pothuajse gjithë mediat shqiptare me rezultatet e anketës së bërë nga javorja

Si të dëgjohet zëri i të pazëshmëve?

на 30. 09. 2013 | | mk, en
Është obligim etik i gazetarëve jo vetëm të raportojnë për protestat publike, por edhe për kërkesat e njerëzve që protestojnë. Të rralla ishin mediat që i vunë në plan të parë kërkesat e personave që protestuan, kundrejt deklaratave të ministrit, se protesta para MPPS-së ka qenë “gabim”. “Të dua” në gjuhën e shenjave, Fotografia: Bert Heymans, 2009 “I falënderojmë të gjithë për përkrahjen, veçanërisht mediat që na ndihmojnë ta ngrejmë zërin! Nuk kemi interpretues prandaj e shkruajmë këtë!” (Tubim publik i të shurdhërve dhe atyre me dëgjim të dëmtuar në Republikën e Maqedonisë) Shkruan: Zharko Trajanoski, magjistër për të drejtat e njeriut Protesta e paradokohshme e qetë e një grupi njerëzish me pengesa ishte një arsye e shkëlqyeshme për të

Gjërat e lira dhe njerëzit e mjerë

на 27. 09. 2013 | | mk
Pabarazia në botë është trishtuese. Së paku 80 për qind e njerëzimit jeton me më pak se 10 dollarë në ditë, 25.000 fëmijë vdesin për çdo ditë si rezultat i varfërisë, 12,3 milionë njerëz janë viktima të punës së detyrueshme, 186 milionë njerëz janë të papunësuar dhe përafërsisht një miliardë njerëz hynë në shekullin 21 si analfabetë. Maqedonia nuk është imune ndaj gjendjeve të këtilla. Edhe te ne pasqyrohen trendet

Aksionet senzacionaliste policore: “‘Tazi’ (ky) arrestimi nuk është arrestim”?

на 26. 09. 2013 | | mk
Demonstrata kundër brutaliteti policor  – Shkup 25 qershor 2011, fotografia: Мite Kuzevski   Në vendin tonë u bë praktikë që mediat të publikojnë emra, fotografi dhe video materiale nga personat e arrestuar, para se policia të ngrejë padi penale për ta dhe para se gjykata të sjellë vendim për hapjen e hetimit dhe caktimit eventual të masës së paraburgimit.  
Shkruan: Zharko Trajanovski, magjistër për të drejtat e njeriut
 

Si prodhuan mediat marihuanë

на 13. 09. 2013 | | mk
Në gazetari, informatat dhe mendimet duhet ta respektojnë parimin e supozimit të pafajësisë, veçanrëisht në raste kur akoman nuk ka filluar procedura gjyqësore dhe duhet të përmbahen nga shprehjet e gjykimeve     “Në procedurat gjyqësore duhet të respektohet parimi i supozimit të pafajësisë, të raportohet për të gjitha palët e involvuara në kontest dhe të mos sugjerohet aktgjykimi.“ (KODI I GAZETARËVE TË MAQEDONISË)   Shkruan: Zharko Trajanovski, magjistër

Si (nuk) duhet të raportohet për vetëvrasjet: Rekomandime dhe shembuj

на 6. 09. 2013 | | mk
Linja SOS për gjendje krize në Klinikën për psikiatri (24/7): (02) 3136 400.
Në rastet kur ka interes publik të raportohet për ndonjë vetëvrasje, gazetarët duhet ta shfrytëzojnë mundësinë për edukim të publikut dhe për thyerjen e miteve dhe paragjykimeve. Shkruan: Zharko Trajanoski, magjistër për të drejtat e njeriut   Në pjesën e parë – Raportim (jo)etik: A ndikojnë mediat në numrin e vetëvrasjeve? – i parashtruam edhe pyetjet
  • “A duhet të raportohet për çdo rast të vetëvrasjes?”,
  • “A duhet të raportohet

Pa analizë të dokumenteve ndërkombëtare edhe mediat bëhen pjesë e manipulimit

на 5. 09. 2013 | | mk
Në mungesë të analizës, të transmetimit kompleks, të gërshetimit me situatën reale në Republikën e Maqedonisë, në mungesë të zbulimit të kontradiktave të deklaratave të dhëna, si dhe në mungesë të pyetjeve të gazetarëve, mediat bëhen pjesë e manipulimit të publikut.     (Kjo është analiza e dytë e prof. dr. Mirjana Najçevskës për përdorimin e dokumenteve ndërkombëtare nga ana e gazetarëve. Si shembull është marrë Rezoluta e fundit e Kuvendit parlamentar të Këshillit të Evropës (Dok. 13227) e miratuar më 7.06.2013. ПPjesa e parë me titull “Dokumentet ndërkombëtare analizohen dhe shfrytëzohen” mund ta gjeni këtu.)    Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Аnalizë, analizë, analizë 4. Elementi më problematik gjatë përcjelljes së ndonjë informate

Dokumentet ndërkombëtare analizohen dhe shfrytëzohen

на 4. 09. 2013 | | mk
Mediat në Republikën e Maqedonisë shumë pak dhe në mënyrë krejtësisht joadekuate i shfrytëzojnë përmbajtjet e dokumenteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me Maqedoninë.    Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevskaеksperte për të drejtat e njeriut   Për shkallën aktuale të zhvillimit të një shoqërie me rëndësi shumë të madhe është raporti i saj me bashkësinë ndërkombëtare. Aktet që i sjellin strukturat ndërkombëtare për ndonjë shtet të caktuar, e

Raportim (jo)etik: A ndikojnë mediat në numrin e vetëvrasjeve?

на 19. 08. 2013 | | mk
Раце на кои е напишан бројот од националната телефонска линија за превенција на самоубиства од САД
Shkruan: Zharko Trajanoski, magjistër për të drejtat e njeriut “Një nga faktorët që ndonjë person të lëndueshëm mund ta çojnë të bëjë vetëvrasje është edhe publiciteti që aktit të tillë ia japin mediat” (Doracak për etikën në gazetari) Gazetarët duhet të jenë të vetëdidjshëm se raportimi për rastet e vetëvrasjeve është detyrë komplekse që mund të hapë shumë dilema etike dhe sfida. Medita shpesh kritikohen se me dhënien publicitet të

Sjellje joetike: Paradë askund, urrejtje çdokund

на 28. 06. 2013 | | mk
”Media dhe gazetari nuk duhet të publikojnë material (informatë, fotografi, mendim, koment) që ka për qëllim të përhapë armiqësi ose urrejtje, ose nëse ka gjasa të mëdha që materiali i publikuar të shkaktojë armiqësi ndaj dikujt ose urrejtje ndaj dikujt për shkak të rasës së tij, përkatësisë seksuale, gjinisë, fesë, përkatësisë poitike, orientimit seksual, mangësisë fizike etj..” (Doracak për etikën në gazetari)   Informata e paverifikuar shkaktoi gjuhë të urrejtjes