Analiza

Ligji për procedurë penale: Ndryshime duhet të bëhen, shtrohet pyetja se çfarë ndryshimesh?

на 5. 04. 2016 | | mk
Që ta informojnë publikun në mënyrë të plotë në lidhje me ndryshimet për Ligjin për procedurë penale, mediet duhet t’i kushtojn kujdes nevojës për procedurë të shkurtuar, sa është adekuat ndryshimi i propozuar dhe pse periudha për përgatitjen e mbrojtjes është vënë para ngritjes së aktpadisë.
Shkruan: Prof. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Në medie u paraqit informata për iniciativën e disa avokatëve, të cilën para Kuvendit si propozim të vetin e kanë formuluar dy deputetë, për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale:
  • Iniciativën për ndryshimin e ligjit për procedurë penale e kanë parashtruar 6 avokatë,
  • Deputetët e VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së me iniciativë për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale,
  • Deputetë të pushtetit kërkojnë ndryshime në

Dixhitalizimi – fotografi më e mirë, por ende pa rezolucion të lartë HD për të gjithë

на 31. 03. 2016 | |
 

Çfarë fituam me dixhitalizimin e sinjalit televiziv? A kemi tani cilësi më të mirë të fotografisë televizive, a u aplikuan teknologji të reja interesante dhe me vlerë apo, nga ana tjetër, a ka mundësi që së shpejti të aplikohen teknologji të tilla si rezultat i dixhitalizimit të sinjalit televiziv.

  Shkruan: Vlladimir Petreski   Padyshim që dixhitalizimi solli një fotografi televizive më cilësore. Më 1 qershor të vitit 2013

Si informojnë mediet për shpenzimin e parave publike

на 28. 03. 2016 | | mk
Si “thehet” arka me të ardhurat faktike – pyetja themelore mediatike. Foto: Images Money, 2011

Shteti duhet fillimisht t’i ketë të hyrat e mjeteve ose, në variantin më të mirë dytësor, të jetë i sigurtë në dinamikën e mbledhjes së mjeteve, që të mund ta planifikojë shpenzimin. Kjo është njëra nga pyetjet escenciale që mediet duhet ta ofrojnë si përgjigje për publikun e tyre, gjegjësisht t’i pyesin organet kompetente dhe të marrin përgjigje për shikuesit, dëgjuesit dhe lexuesit e tyre.

Shkruan: Svetlana Veljanovska, doc.dr. e të drejtës ndërkombëtare Аplikacioni që e publikoi ASHAM-i në ueb-faqen e saj ku nëpërmjet një numëruesi, në mënyrë ilustruese e paraqiste borxhin publik dhe rritjen e tij në kohë reale dhe pa marrë parasysh

Për shqiponjën me dy koka, kryqin 50-metërsh dhe pajisjet tjera urbane

на 7. 03. 2016 | | mk
Raportimi mediatik në të cilin ngjarjet e këtilla mbeten në nivelin e lajmeve bombastike afatshkurta, pa dekonstruksion dhe analizë të detajuar… bëhet vegël e partive politike në homogjenizimin e njerëzve në bazë të përkatësisë etnike dhe fetare dhe forcimin e grupeve kundërshtare të votuesve. Shkruan: Prof. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Prej 14 deri më 17 shkurt mediet shkruan për vendosjen e përmendores në formë të shqiponjës eme dy koka në komunën e Çairit. Në vend publik, në hapësirë publike e cila u takon të gjithë qytetarëve të komunës me përbërje të përzier etnike dhe fetare.
  • ““Shqiponja me dy koka” vendoset në Fushë të Tophanes“;
  • “Unë jam kryetar komune i zgjedhur legalisht dhe unë solla vendim

Kurthi i mosdijes: Mediet dhe universiteti i ri

на 28. 12. 2015 | | mk
Cilat pyetje mediet e lëshuan rastin t’i parashtrojnë në qoftë se me të vërtetë kishin dëshirë që objektivisht ta informojnë publikun për themelimin e universitetit të ri shtetëror në Shkup? Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Оbjektiviteti gjatë raportimit paraqet gurthemel të gazetarisë bashkëkohore. Njëri nga kushtet kryesore për raportim objektiv është njohja e materies për të cilën shkruhet, informohet. Gazetari duhet ta kuptojë materien për të cilën raporton që të ofrojë informatë adekuate, të mund të parashtrojë pyetje adekuate dhe të mund t’i kontrollojë lëshimet e qëllimshme ose të paqëllimshme të pushtetit. Më parë kemi shkruar për atë se ” shumë shpesh, gazetarët mjaftohen vetëm duke i transmetuar aktivitetet e nëpunësve zyrtarë pa

Kornizat mediatike për Analizën e Marrëveshjes kornizë

на 17. 12. 2015 | | mk
Mollë sherri. Njoftimi për përgatitjen e Analizës së Marrëveshjes kornizë në shtator. Foto: Meta

Gjatë njoftimit për Analizën e publikuar para dokohësh të Marrëveshjes Kornizë, mediet u ndanë sipas vijës etnike – dhe sipas trajtimit të temës, mirëpo edhe sipas qëndrimeve që dominuan në mediet në gjuhën maqedonase dhe ato në gjuhën shqipe.

Shkruan: Svetllana Veljanovska, doc. dr. i të drejtës ndërkombëtare Ndarja e shoqërisë në Maqedoni mund të vështrohet nga shumë aspekte. Këto ditë, përveç mospajtimeve partiake rreth prioriteteve thelbësore të vendit, gjithnjë e më shumë në sipërfaqe dalin edhe dallimet rreth prioriteteve që i kanë bashkësitë e ndryshme etnike në vend. Mediet, sikurse edhe në të gjitha sferat e tjera, edhe në këtë rast kanë rol të

Konflikti i Kumanovës si një “media event”

на 17. 12. 2015 | |

Mjetet e komunikimit masiv janë ngritur mbi bazën e të informuarit. Me kalimin e kohës, janë inkorporuar edhe elementë të tjerë siç është edukimi, argëtimi dhe transmetimi i kulturës. Edhe përkundër funksionalitetit të shumëfishtë që kanë masmediat, informimi si mision ngelet prioritar për median. Në qoftë se edicionet e lajmeve që transmetohen në televizion, përveç aspektit të nevojës për tu informuar, do të shikoheshin edhe nga aspekti i strukturimit të

Mediet ≠ zëdhënëse partiake (për anketën e re të IRI-t)

на 12. 12. 2015 | | mk
Asgjë nuk ndryshoi as në mbulimin mediatik të anketës më të re të IRI-t. Mediet jo vetëm që nuk e shfrytëzuan mundësinë e dhënë që të fitojnë të dhëna të përpunuara inicialisht, të cilat pastaj mund t’i analizojnë, t’i gërshetojnë, t’i vendosin në kontekst të njohurive të tjera ose, t’ua ofrojnë ekspertëve për të fituar mendim profesional, por e pranuan rolin e zëdhënësve partiakë. Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Në аnalizën e mbulimit mediatik të rezultateve të fituara në kuadër të hulumtimit të IRI-t, në korrik të vitit 2015, theksova se: Аnketat mund të jenë vegël e dobishme e gazetarisë hulumtuese. Anketa e përgatitur në mënyrë profesionale mund të ofrojë material të bollshëm

Ligji për mbrojtjen e privatësisë: Кur Kushtetuta bëhet “letër tualeti”

на 17. 11. 2015 | | mk
  Mediet kishin mundësi, mirëpo nuk parashtruan një numër të madh pyetjesh në lidhje me miratimin e Ligjit për mbrojtjen e privatësisë.   Shkruan: Prof. dr. Мirjana Najçevskа, еksperte për të drejtat e njeriut   Në tetor të vitit 2015, në Kuvend u dorëzua propozimi për miratimin e Ligjit për ndalimin e posedimit, përpunimit, publikimit dhe disponimit me materialet që janë rezultat i ndjekjes së paligjshme të komunikimevе. Ky propozim shkaktoi reagime të shumta negative dhe nga shumë njerëz u identifikua si një formë e censurës së hapur dhe e mbrojtjes së krimit (SHGM, “Prizma“, OJQ-ja “Infocentar”). Me titullin “Nuk e japim të vërtetën!”, më 7 tetor u mbajt protestë para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në medie u transmetuan

Tregime të lira: Margjinalizimi i të margjinalizuarve për shkak të politikanëve

на 21. 10. 2015 | | mk
Kur gazetarët shkojnë në ndonjë ngjarje pa pasur qëllim që të përgatisin storje  për të, por vetëm për shkak të pjesëmarrjes së personaliteteve të caktuara politike, ata e lëshojnë mundësinë që të ngrejnë çështje me interes publik. Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Ngjarjet për të cilat informojnë gazetarët zakonisht janë të ndërlikuara, shumështresore. Në parim, nuk ekziston një ngjarje e cila nuk mund, në mënyra të ndryshme të lidhet me së paku edhe një ose më shpesh një sërë ngjarjesh dhe/ose informacionesh të tjera. Nga një ngjarje mund të nxirren një numër i madh informatash dhe të strukturohen një numër i madh “tregimesh”. Mirëpo, është shumë me rëndësi që të shkallëzimi i informatave të