verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

Tregim i spinuar

on 2 - 06 - 2016       
Овој напис го има и на: Maqedonisht

zurnal

[Recension: Gazetarët e Telmës janë përzënë nga puna nën presionin e LSDM-së – nuk kanë dashur të punojnë sipas instruksioneve të tyre]

Теksti përpiqet që duke përcjellë informata të paverifikuara ta psinojë të vërtetën dhe që në titull (dez)informon se “Gazetarët e Telmës janë përzënë nga puna nën presionin e LSDM-së – nuk kanë dashur të punojnë sipas instruksioneve të tyre”. Hyrja në tekst është në rregull, transmetohet informata për vendimet për largim nga puna në “Telma” dhe përmenden disa gazetarë me përvojë që janë të prekur nga ky vendim. Mirëpo, në paragrafin e ardhshëm ofrohet informata kontradiktore, me të cilë nëpër “kapixhik” përpiqet të futet spekulimi që duhet të shërbejë për spinim politik.

ZurnalLinku deri te artikulli origjinal: Gazetarët e Telmës janë përzënë nga puna nën presionin e LSDM-së – nuk kanë dashur të punojnë sipas instruksioneve të tyre

Data dhe koha e publikimit: 26.05.2016, 08:55

Data dhe koha e recensionit:31.05.2016

Recensues: Dimitar Tanurov

INFORMATA KONTRADIKTORE

Së pari teksti tregon se të larguarit nga puna nuk kanë marrë arsyetim për vendimin për shpalljen si tepricë teknologjike, e pastaj thotë se kanë pranuar njoftim me shkrim ku është “është theksuar se kjo bëhet me qëllim të zvogëlimi të shpenzimeve”. Kjo duket hutuese. Këto dy informata, janë në kundërshtim me njëra tjetrën dhe është e palogjikshme që të vendosen në të njëjtën fjali.

Poashtu, kësaj i ngjitet një informatë paushalle, e cila nuk është e mbështetur me fakte, e as që është përcaktuar saktë burimi:

“Megjithatë, sipas informatave deri te të cilat erdhi Zhurnali, ata janë larguar nga puna nën presion të LSDM-së për shkak se kanë qëndruar anash dhe nuk kanë dashur të punojnë sipas udhëzimeve dhe me kronika të porositura.”

Informata vetëm është hedhur në tekst. Në të nuk është transmetuar ndonjë deklaratë nga gazetarët për të cilët raportohet se janë shpallur si tepricë teknologjike, e as që ka qëndrim nga udhëheqësia e kompanisë. Në vend të kësaj, teksti përkujton edhe në ndërrimin e udhëheqësisë së televizionit që ndodhi para pothuajse dy vitesh.

Mënyra e këtillë e informimit pa e theksuar ose pa e përcaktuar në mënyrë më të përafër burimin, pa mbështetje dhe pa argumentim të informatave të plasuara, pa përfshirje të palës së dytë, që është në kundërshtim me Kodin e gazetarëve:

Gazetari ka të drejtë për qasje të lirë deri te të gjitha burimet e informimit, të cilat janë në interes publik.
Gazetari duhet të botojë informata të vërteta e të konfirmuara dhe nuk do të fshehë të dhëna esenciale e as nuk do të falsifikojë dokumente.
Në qoftë se informata nuk mund të konfirmohet, ose nëse bëhet fjalë për supozim, respektivisht spekulim, kjo gjë duhet cekur dhe botuar.
Saktësia e informatës duhet të vërtetohet sa më shumë që është e mundur.
 (Neni 1)

Nëse gazetari pa arsye pengohet që ta marrë informatën e kërkuar, ai ka të drejtë që për këtë ta informojë opinionin. (Neni 2)

Gazetari do të cekë burimin e informatave, mirëpo, nëse burimi kërkon që të mbetet anonim, gazetari do ta mbrojë atë. (Neni 4)


Ky recension është përgatitur nga kuadër të Projektit të USAID-it për përforcimin e mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, që implementohet nga fondacioni Metamorfozis.. Ky recension është mundësuar me përkrahjen e Agjencisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja e analizës është përgjegjësi e autorit dhe nuk i paraqet qëndrimet e fondacionit Metamorfozis, USAID-it ose të qeverisë së SHBA-ve. Për më tepër informata për punën e USAID-it në Maqedoni, ju lutemi vizitoni ueb-faqen e USAID-it: (http://macedonia.usaid.gov) dhe faqen e USAID-it në Facebook: (www.facebook.com/USAIDMacedonia).

INFOGRAPHIC

infoVistinitostTRUTHFULNESS

pjesërisht

pjesërisht

pjesërisht

infoVistinitostSOURCES OF INFORMATION

ka burime të evidentuara

anonime

jorelevante

nuk mund të përcaktohet

një palë

infoVistinitostEXTENSIVENESS

jogjithëpërfshirës

ndoshta ka informata të fshehura

infoVistinitostBIAS

nuk mund të përcaktohet

ka shtrembërim të së vërtetës (spin)

nuk mund të përcaktohet

mban anën e një pale

anshmëri politike

infoVistinitostCOMMENTING

ka elemente të komentimit

të integruara me faktet

infoVistinitostPLAGIARISM

nuk mund të përcaktohet

nuk është theksuar autori

infoVistinitostTITLE QUALITY

dezinformon

jokreativ

senzacionalist

joadekuat

tendencioz

infoVistinitostPHOTOGRAPH

ka

adekuate

as manipulon as informon - është vënë vetëm si ilustrim

nuk është theksuar autori (burimi)

infoVistinitostHATE SPEECH

nuk ka gjuhë ofenduese

nuk ka gjuhë të urrejtjes

nuk nxit për përdorimin e dhunës

nuk diskriminon

infoVistinitostEDITED FOR THE WEB

i lexueshëm

nuk ka elemente multimediale

nuk ka linke kontekstuale

pjesërisht i rregulluar në aspekt stilistik

i palidhur me tag-e

Abonohuni për lajmet më të reja