verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

Propozoni artikull për t’u recensuar

Në këtë faqe të ueb-faqes së Projektit për verifikimin e fakteve në media mund të propozoni artikuj ose kontribute radio/TV për recension nga ana e ekipit të recensuesve, të cilët punojnë në këtë Shërbim. Mirëpo, propozimi Juaj duhet të përmbajë link deri te artikulli i propozuar që të mund ta gjejmë atë. Ai do t’u dorëzohet recensuesve dhe nëse ndonjëri prej tyre është i interesuar mund ta marrë propozimin Tuaj dhe ta recensojë atë.

Recensionet bëhen sipas metodologjisë së projektit, ndërsa merren parasysh edhe Kodi i gazetarëve të Maqedonisë, si dhe kodet e organizatave relevante ndërkombëtare të gazetarëve.

Siç mund të shihet edhe nga formulari, dorëzimi i propozimeve për recension është anonim nëse ju dëshironi kështu, që do të thotë se nuk është patjetër ta jepni adresën tuaj të e-mail-it.

Është e pëlqyeshme që në rubrikën “Porosia Juaj” të shkruani disa rreshta se pse mendoni se artikulli i propozuar duhet të recensohet edhe atë posaçërisht nëse jeni eskpert/njohës i fushës me të cilën ka të bëjë teksti dhe nëse keni njohuri të specializuara të cilat do të na ndihmonin dhe do të na orientonin në atë se cilës pjesë duhet t’i kushtojmë kujdes.

Vërejtje: Ju lutemi mos leni komente dhe mendime për artikujt e publikuar dhe të ngjashme. Këtë mund ta bëni nën çdo tekst të publikuar në këtë ueb-faqe.

 

Formulari i ueb-faqes së Shërbimit për verifikimin e fakteve, nëpërmjet të të cilit qytetarët mund të propozojnë përmbajtje për t’u recensuar nga ana e anëtarëve të ekipit – gazetarë me përvojë.”

Emri juaj, nofka ose pseudonimi (i detyrueshëm - do të paraqitet publikisht)

E-mail (Jo e detyrueshme- nuk do te paraqitet publikisht)

Titulli i Lajmit

Link deri te lajmi

Mesazhi juaj

Vendosni kodin qe shihni ne foto
captcha

Abonohuni për lajmet më të reja