Aktivitete

Shpallje: Angazhim i gazetarëve – recensues

на 6. 05. 2014 | | mk
Fondacioni Metamorfozis, për nevojat e projektit të USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave kritike të diskursit dhe leksioneve gazetareske, publikon shpallje për angazhim të përkohshëm të gazetarëve me përvojë – recensues. Gazetarët recensues do të jenë pjesë e ekipit të gazetarëve që do të identifikojnë lajme të rëndësishme ditore, do të bëjnë recеnsione të përmbajtjeve të tilla dhe kohë pas kohe do të shkruajnë artikuj më të gjatë për edukim publik në lidhje me implementimin e standardeve gazetareske. Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:
  • të kenë të përfunduara studime nga fusha e gazetarisë, komunikologjisë ose ndonjë fushë e ngjashme;

Mediat e lira dhe liria e të shprehurit në Maqedoni

на 10. 03. 2014 | | mk, en

Insituti ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe paqe në Kaen, partner në Programin për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Republikës së Maqedonisë, së bashku me Ambasadën e Francës në Shkup, i përkushtoi dy ditë punë në muajin shkurt për ta analizuar lirinë e media dhe lirinë e të shprehurit në Maqedoni.

Dita e parë, 26 shkurt 2014, ishte e rezervuar për tryeza të rrumbullakëta dhe për debat (e organizuar në bashkëpunim me fondacionin Metamorfozis) me ekspertë nga Franca dhe Maqedonia nga fusha e drejtësisë dhe e gazetarisë. Së bashku me publikun, që kryesisht përbëhej nga gazetarë dhe ekspertë që punojnë në këtë fushë, ekspertët e krahasuan lirinë e të shprehurit dhe të mediave në

Shpallje: Angazhim i gazetarëve -recensentë

на 26. 08. 2013 | | mk, en
Fondacioni Metamorfozis, për nevojat e projektit të USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave kritike të diskursit dhe leksioneve gazetareske, publikon shpallje për angazhim të përkohshëm të gazetarëve – recensentë. Gazetarët recensentë do të jenë pjesë e ekipit të gazetarëve që do të identifikojnë lajme të rëndësishme ditore, do të bëjnë recеnsione të përmbajtjeve të tilla dhe kohë pas kohe do të shkruajnë artikuj më të gjatë për edukim publik në lidhje me implementimin e standardeve gazetareske. Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:
  • të kenë të përfunduara studime nga fusha e gazetarisë, komunikologjisë ose ndonjë fushë e ngjashme;
  • si bazë

Shpallje: Angazhim i gazetarëve -recensentë

на 23. 08. 2013 | | mk, en
Fondacioni Metamorfozis, për nevojat e projektit të USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave kritike të diskursit dhe leksioneve gazetareske, publikon shpallje për angazhim të përkohshëm të gazetarëve – recensentë. Gazetarët recensentë do të jenë pjesë e ekipit të gazetarëve që do të identifikojnë lajme të rëndësishme ditore, do të bëjnë recеnsione të përmbajtjeve të tilla dhe kohë pas kohe do të shkruajnë artikuj më të gjatë për edukim publik në lidhje me implementimin e standardeve gazetareske. Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:
  • të kenë të përfunduara studime nga fusha e gazetarisë, komunikologjisë ose ndonjë fushë e ngjashme;
  • si bazë

Mbahet trajnim për gjuhën e urrejtjes për gazetarë

на 4. 07. 2013 | | mk, en
Më 19.06.2013 në klubin GEM në Shkup, u mbajt trajnim për gjuhën e urrejtjes për gazetarë. Trajnimi u dedikohej gazetarëve që marrin pjesë në projektin e USAID-it për përforcimin e mediave në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediat, që implementohen nga fondacioni Metamorfozis. Në trajnimin katërorësh morën pjesë 10 gazetarë, të cilët u njoftuan me praktikën e Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në raste konkrete që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes, raste nga Maqedonia dhe raste të njohura botërore, e poashtu u analizuan edhe një numër i madh i akteve ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me këtë tematikë. Trajnues i punëtorisë ishte Zharko Trajanovski, magjistër për të drejtat e njeriut. Materialet e

Shpallje: Angazhim i analistëve të diskursit medial

на 6. 03. 2013 | | mk, en
Fondacioni Metamorfozis, për nevojat e projektit të USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave dhe teksteve edukative, publikon shpallje për angazhim të përkohshëm të analistëve të diskursit medial. Analistët që janë anëtarë të ekipit i kanë këto detyra:
  • identifikojnë raste të mosrespektimit të standardeve profesionale gazetareske në mediume, në mesin e të cilave edhe shkelje të të drejtave të njeriut ose trende në kualitetin e punës së mediumeve në kontekst më të gjerë;
  • bëjnë analiza të bazuara në analizë kritike të diskurseve për rastet e tilla.
Kandidatët për anëtarë të ekipit duhet t’i plotësojnë këto kushte:
  • të kenë njohuri nga

Shpallje: Kërkesë për ofertë për dizajn të ueb-interfejsit për Shërbimin për verifikim të fakteve nga mediumet

на 1. 02. 2013 | | mk, en
Metamorfozis, në cilësi të organizatës që e zbaton Projektin e USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, publikon shpallje për ofrues për dizajn-zgjidhje të interfejsit të ueb-faqes, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave kritike të diskursit dhe leksioneve gazetareske. Qëllimi i projektit, të përkrahur nga populli amerikan, është të rritet fuqia e qytetarëve të Maqedonisë të kërkojnë përgjegjësi nga ana e mediumeve dhe t’u ndihmojnë gazetarëve në përmbushjen e standardeve të tyre profesionale, nëpërmjet veglave-onlajn për edukim publik dhe ngritje të vetëdijes. Kjo do të mundësohet nëpërmjet Shërbimit për verifikimin e fakteve nga mediumet, që ka për qëllim rritjen e kërkesave të qytetarëve për lajme dhe