verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Жарко Трајаноски

Pse gazetarët e injorojnë diskriminimin sistemor?

на 16. 12. 2016 | | mk

Оbligimi i gazetarëve dhe i medieve që t’i mbrojnë individët dhe grupet nga padrejtësia dhe diskriminimi, të kryera nga kushdo qoftë, imponoi realizimin e një hulumtimi dhe referimin në aktgjykimet e deritanishme të gjykatës në Strasburg që kanë të bëjnë me rregullimin e martesës, bashkësive jomartesore, partneriteteve të regjistruara, bashkësive qytetare etj.

Shkruan: Zharko Trajanoski, magjistër për të drejtat e njeriut “Gejët, lezbiket, biseksualët dhe njerëzit transgjinorë kanë të drejtë për raportim të drejtë, preciz dhe inkluziv për tregimet e tyre jetësore dhe preokupimet e tyre. Sikurse edhe me pjesëtarët e tjerë të shoqëris, mediet do të duhej t’i trajtojnë njerëzit LGBT me qëndrim korrekt, me integritet dhe respekt.” (Udhëzues për raportim për LGBT-në, Sindikata nacionale e gazetarëve) Në аnalizën 

Gazetaria është në shërbim të publikut, e jo pushtetit!

на 6. 02. 2015 | | mk
Edward Snowden në faqen e parë të „Wired”, botimi i muajit gusht 2014. Foto: Mike Mozart, 2014

Leksionet kryesore të gazetarisë nga aferat „Snowden” dhe „Watergate” janë se gazetarët janë në shërbim të opinionit dhe janë të detyruar që të informojnë për keqpërdorimet e pushtetit edhe me ndihmën e „pëshpëritësve” dhe dokumenteve sekrete. Detyrë etike e gazetarëve është që të zbardhin dokumente ose regjistrime sekrete nga përgjimet (edhe nëse ato

A janë pronarët e mediave përgjegjës për gjuhën e urrejtjes?

на 18. 12. 2014 | | mk, en
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Foto: LuxTonnerre, 2013  

A mund të gjykohen dhe të dënohen pronarët e mediave për shkak të gjuhës së urrejtjes në mediat e tyre? Përgjigja në këtë pyetje është konfirmuese, nëse merren parasysh vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe të Tribunalit ndërkombëtar penal për Ruandën.

  Shkruan: Zharko Trajanovski, magjistër për të drejtat e njeriut  

RASTI

Si të dëgjohet zëri i të pazëshmëve?

на 30. 09. 2013 | | mk, en
Është obligim etik i gazetarëve jo vetëm të raportojnë për protestat publike, por edhe për kërkesat e njerëzve që protestojnë. Të rralla ishin mediat që i vunë në plan të parë kërkesat e personave që protestuan, kundrejt deklaratave të ministrit, se protesta para MPPS-së ka qenë “gabim”. “Të dua” në gjuhën e shenjave, Fotografia: Bert Heymans, 2009 “I falënderojmë të gjithë për përkrahjen, veçanërisht mediat që na ndihmojnë ta ngrejmë zërin! Nuk kemi interpretues prandaj e shkruajmë këtë!” (Tubim publik i të shurdhërve dhe atyre me dëgjim të dëmtuar në Republikën e Maqedonisë) Shkruan: Zharko Trajanoski, magjistër për të drejtat e njeriut Protesta e paradokohshme e qetë e një grupi njerëzish me pengesa ishte një arsye e shkëlqyeshme për të

Aksionet senzacionaliste policore: “‘Tazi’ (ky) arrestimi nuk është arrestim”?

на 26. 09. 2013 | | mk
Demonstrata kundër brutaliteti policor  – Shkup 25 qershor 2011, fotografia: Мite Kuzevski   Në vendin tonë u bë praktikë që mediat të publikojnë emra, fotografi dhe video materiale nga personat e arrestuar, para se policia të ngrejë padi penale për ta dhe para se gjykata të sjellë vendim për hapjen e hetimit dhe caktimit eventual të masës së paraburgimit.  
Shkruan: Zharko Trajanovski, magjistër për të drejtat e njeriut
 

Si prodhuan mediat marihuanë

на 13. 09. 2013 | | mk
Në gazetari, informatat dhe mendimet duhet ta respektojnë parimin e supozimit të pafajësisë, veçanrëisht në raste kur akoman nuk ka filluar procedura gjyqësore dhe duhet të përmbahen nga shprehjet e gjykimeve     “Në procedurat gjyqësore duhet të respektohet parimi i supozimit të pafajësisë, të raportohet për të gjitha palët e involvuara në kontest dhe të mos sugjerohet aktgjykimi.“ (KODI I GAZETARËVE TË MAQEDONISË)   Shkruan: Zharko Trajanovski, magjistër

Sjellje joetike: Paradë askund, urrejtje çdokund

на 28. 06. 2013 | | mk
”Media dhe gazetari nuk duhet të publikojnë material (informatë, fotografi, mendim, koment) që ka për qëllim të përhapë armiqësi ose urrejtje, ose nëse ka gjasa të mëdha që materiali i publikuar të shkaktojë armiqësi ndaj dikujt ose urrejtje ndaj dikujt për shkak të rasës së tij, përkatësisë seksuale, gjinisë, fesë, përkatësisë poitike, orientimit seksual, mangësisë fizike etj..” (Doracak për etikën në gazetari)   Informata e paverifikuar shkaktoi gjuhë të urrejtjes

Si të raportohet në mënyrë etike për ‘regjistrin për pedofilë’?

на 28. 05. 2013 | | mk
Gazetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm kur raportojnë për dhunën seksuale ndaj fëmijëve.  Në аnalizën e kaluar, theksuam se nga gazetarët pritet ”t’i hulumtojnë rastet e dhunës seksuale dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve, por edhe t’i respektojnë standardet e gazetarisë etike”. Sipas аnalizës eksperte të UNICEF-it për Maqedoninë, mediat mund të kenë edhe ndikim pozitiv edhe ndikim negativ. Mu për këtë, gazetarët duhet të marrin trajnim për raportim për

Gazetaria joetike: Përdorimi senzacionalist i termeve ‘pedofil’ dhe ‘pedofili’

на 22. 05. 2013 | | mk
Padyshim, mbrojtja e fëmijëve nga dhuna seksuale paraqet temë me interes të veçantë publik. Nga gazetarët pritet që t’i bashkangjiten luftës për të drejtat e fëmijëve, t’i hulumtojnë rastet e dhunës seksuale dhe të shfrytëzimit seksual të fëmijëve, por edhe t’i respektojnë standardet e gazetarisë etike. Çka duhe të dijnë gazetarët që raportojnë për dhunën seksuale ndaj fëmijëve? Kur gazetarët raportojnë për fëmijët, veçanërisht për tema delikate, siç është dhuna

Pse mediat i injorojnë problemet e personave me pengesa? (2)

на 14. 05. 2013 | | mk, en
  “Mundësoni që të dëgjohet zëri i të pazëshmëve…” (Kodi i gazetarëve) Në analizën paraprake me titull të njëjtë theksuam se sfidë e veçantë etike për gazetarët është përdorimi i termeve respektuese për njerëzit me pengesa, për shkak se gjuha jorespektuese mund të shkaktojë ndjenjë të përjashtimit. Por, kompleksiteti i terminologjisë nuk është arsyeja e vetme se pse gazetarët nuk mundësojnë që të dëgjohet zëri i njerëzve me pengesa. Injorimi

Abonohuni për lajmet më të reja