Shërbim për verifikim të fakteve në media

Projekt i USAID-it për forcimin e mediumeve në Maqedoni
USAID Logo

Recenzione

Recension: Në Turqi ka 6 milionë maqedonas!

Maqedonia është vend në të cilin assesi të realizohet regjistrimi i popullsisë, praktikisht që nga pavarësia e saj. Kishte kontraverza rreth regjistrimit të realizuar para 12 e sa viteve dhe akuza se përfundoi me marrëveshje politike, e ai i dyti, i vitit 2011 nuk përfundoi dhe konsiderohet i pasuksesshëm. Mirëpo,

Analiza

Leksione Gazetareske