verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Мирјана Најчевска

Të drejtat realizohen duke kritikuar

на 15. 03. 2017 | | mk
  Në shtetet demokratike, mediet janë një mekanizëm kontrollues qëllimi i të cilit është të tejkalohet paaftësia dhe mosgadishmëria e njerëzve në pushtet që të përballen me gabimet e tyre.   Shkruan: Prof. Mirjana Najçevska, eksperte për të drejtat e njeriut
  Zhvillimi i një shteti është në përpjesëtim të drejtë me aftësinë e atij shteti që t’i identifikojë dobësitë, mospërputhjet dhe problemet e veta. Sa më shumë dobësi, mospërputhje dhe probleme të arrijë një shtet të identifikojë, aq më lehtë mund të caktohet diagnozë e duhur dhe të zhvillojë e të zbatojë terapi më të duhur për tejkalimin e tyre. Sa më i madh të jetë numri i dobësive, mospërputhjeve dhe problemeve të cilat shteti do të mundohet

Përdorimi i termit “sorosoidë” është diskriminim

на 13. 03. 2017 | | mk, en
Termi “sorosoidë” qartazi përdoret për të etiketuar, diskredituar dhe nënçmuar një grup të caktuar njerëzish. Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Në disa medie kohët e fundit u bë i zakonshëm përdorimi i termit “sorosoidë”. Ky term përdoret në kontekst të ndryshëm, mirëpo gjithmonë me domethënie negative.
  • Demaskohet nëntoka politike: Sorosoidët themelojnë vetveten dhe aktrojnë sektor joqeveritar.
  • VEÇER: Këta janë mercenarët e Sorosit, që kërkojnë pushtet pa zgjedhje
  • Dosje sorosoidë: Media të rrejshme, gazetarë të rrejshëm… Vetëm paratë janë të vërteta
  • Latasi për sorosoidët dhe Radio FAR-i
  • “Civil”-i ka inkasuar gjysmë milionë euro nga SOROS-i vetëm për 3 vjet
  • LSDM-ja dhe sorosoidët kërkojnë t’u merret e drejta e votës mërgimtarëve dhe deputetëve nga diaspora

Desorosoizimi, degjynelizimi dhe format e ngjashme të ekzorcizmit

на 27. 01. 2017 | | mk, en
Ithtarët e eksorcizmit kundër sektorit joqeveritar. Foto: Jacob Davis, 2004

Mënyra në të cilën i perceptojmë (“i shohim” dhe i paramendojmë) gjërat, në masë të madhe e përcakton sjelljen tonë. Mediet kontrollojnë se çka do të shohë publiku duke e dimensionuar fuqinë e stimulit, gjegjësisht e fokusojnë vëmendjen në një pjesë të asaj për të cilën informohet, me çka e kufizojnë edhe vëllimin edhe cilësinë e perceptimit. Në qoftë se në informatë stërmadhohet një pjesë e fotografisë, shumë lehtë mund të humbet konteksti dhe krejtësisht gabimisht të interpretohet ajo që e shohim dhe në përputhje me këtë të veprojmë, gjegjësisht të sillemi.

Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Njëra nga mënyrat më të thjeshta për

Çdo njeri ka të drejtë për liri të mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë (2)

на 19. 12. 2016 | | mk

Liria e të menduarit, e ndërgjegjes dhe e fesë, paraqet të drejtë themelore të njeriut. Niveli i praktikimit dhe i mbrojtjes së saj paraqet një nga reperët për nivelin e demokracisë së një vendi. Në kushte kur ekzistojnë bashkësi dominate religjioze dhe lidhje qartë ndërmjet përkatësisë etnike dhe asaj fetare, mund të paraqiten deformime që vështirë identifikohen. Меdiet kanë mundësi t’i trajtojnë këto degormime dhe të ndikojnë drejtpërdrejt në mendimin publik.

Shkruan: Prof. dr. Мirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut (Pjesën e parë të analizës mund ta gjeni këtu)

2. Vija e dytë e shkeljes

Linja e dytë e shkeljes së Kushtetutës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare ka të bëjë me serinë e proceseve gjyqësore kundër Jovan/Zoran Vranishkovskit dhe një

Propaganda nuk është njësoj me informimin – për porositë propaganduese duhet paguar

на 26. 10. 2016 | | mk, en
Për propagandë duhet paguar – së paku kështu duhet të jetë. Foto: Pixabey

Informimi nënkupton se parashtrohen pyetje, se analizohet, se gjërat vendosen në kontekst, se ndiqet një vijë e caktuar e zhvillimit, se rishqyrtohen gjërat, se kërkohen informata plotësuese…

Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Sipas nenit 2 të Ligjit për medie, Mediat janë mjete për informim publik, përkatësisht çfarëdo qoftë lloj komunikimi si gazeta, magazina, programe të radios dhe televizionit, publikime elektronike, teletekst dhe mjete tjera për shpallje ditore ose periodike të përmbajtjeve të formuluara redaktuese në formë të shkruar, zë ose fotografi, me qëllim që të informohen dhe të përmbushen nevojat kulturore, arsimore dhe të tjera të publikut më të gjerë. Mediat

Gënjeshtra i ka këmbët e shkurta – veçanërisht me sqaimin e thjeshtë të materialit të ndërlikuar

на 30. 08. 2016 | | mk
Një grumbull të dhënash të prezantuara në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë janë armë e fuqishme kundër manipulimeve. Foto: Kuvendi i RM-së dhe SHVFM-ja

Paraqitja krahasuese dhe tabelare e ndryshimeve, duke i potencuar mospërputhjet në shpërndarjen e mjeteve, shikuar nën prizmin e arsyetimit kryesor për të bërë rebalanc të buxhetit, mund t’i ndihmojë publikut ta kuptojë situatën

Shkruan: Prоf. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Rebalanci i buxhetit të vendit gjithmonë është temë atraktive për mediet. Për faktin se bëhet fjalë për shpenzimin e parave të qytetarëve, nevojën për transparencë maksimale, mundësinë për keqpërdorim, mundësinë që të mbështetet pushteti dhe aktivitetet e tij ose për t’u problematizuar këto aktivitete. Kur bëhet fjalë për rebalanc specifik të

Mediet (jo)kritike ose Turqia, grushtshteti

на 26. 07. 2016 | | mk
Shumë pak analizë kritike – mediet për puçin turk. Foto: YouTube

Tentimi për grushtshtet në Turqi është njëra nga ngjarjet më kontraverze me karakter ndërkombëtar që e tërhoqën vëmendjen e medieve të Maqedonisë ditët e fundit. Nuk mungon interesimi, as mbulimi i temës nga aspekte të ndryshme, as transmetimi i obersvimeve dhe mendimeve ndërkombëtar. Мirëpo, ajo që mungon në informimin mediatik për këtë temë është mendimi kritik, analiza kritike dhe krijimi i kushteve për debat kritik në nivele të ndryshme të interesit

Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Një numër shumë i vogël i medieve formuan një qasje kritike ndaj temës kontraverze, madje edhe në një nivel më të thjeshtë apo të koncentruar në një

Demokraci është kur pushteti përgjigjet para qytetarëve për çdo denar të shpenzuar

на 3. 06. 2016 | | mk
Enti shtetëror për revizion zbuloi parregullsi gjatë ndërtimit të një pjese të garazheve në kate, ku si investitor paraqitet Qyteti i Shkupit. Garazha në kate “Todor Aleksndrov”, Foto: printscreen Mënyra momentale e raportimit mediatik për konstatimet e Entit shtetëror për revizion nuk përkon me seriozitetin e një raporti të këtillë dhe nuk i shfrytëzon deri në fund të gjitha mundësitë që i ofron. Shkruan: Prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për

Atak mbi të drejtën për të protestuar

на 27. 05. 2016 | | mk
Cak janë aktivistët qytetarë që janë pjesë e Revolucionit laraman. Foto: Meta   Теkstet që pohojnë se disa aktivistë dhe gazetarë janë mercenarë nuk ofrojnë dëshmi me të cilat do të lidheshin të dhënat për honoraret nga e kaluara me daljen në protesta.   Shkruan: prof. dr. Mirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut   Në disa medie (Sitel, Kanal 5, … ) dhe disa agjenci lajmesh (Netpress, Kurir, Republika,… ) u paraqitën tituj dhe tekste në të cilat sulmohen një pjesë e aktivistëve qytetarë që marrin pjesë në demonstratat e Revolucionit laraman:
  • Меga skandal: Revolucionet laramane të paguara me shuma të madha parash që ta “ngjyrosin” popullin;
  • Revolucioni laraman për ngjyrosjen e popullit dhe larjen e parave;
  • Revolucionarët

Prej spinit drejt gjuhës së urrejtjes

на 9. 05. 2016 | | mk
Foto: FOSIM/Flickr

Spini në lidhje me protestat qytetare përbëhet nga tre shtresa: “disa krijojnë – të tjerët shkatërrojnë”, “qytetarë që janë për mbajtjen e zgjedhjeve dhe ata që janë kundër zgjedhjeve” dhe “sulm ndaj Maqedonisë dhe identitetit maqedonas.”

Shkruan: Prof. dr. Мirjana Najçevska, еksperte për të drejtat e njeriut Spini, sipas definicionit është këndvështrim i veçantë ndaj gjërave, perceptim ose interpretim, që përsëritet në një periudhë të caktuar kohore për të ndikuar mbi mendimin publik. Spini është pjesë e propagandës dhe paraqet vegël të preferuar të politikanëve (politikantëve) dhe medieve që mbështesin politika të caktuara që bazohen në spinim, përzemërsisht e pranojnë dhe e shfrytëzojnë atë. Tashmë theksuam se jo çdo spin duhet të despinohet. “Në fakt, ka spinime

Abonohuni për lajmet më të reja